รีวิวอย่างละเอียด รีวิวไวน์แดงสัญชาติไทยรสชาดดีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างไปดูกันเลยคับผม#ไวน์ #ไวน์แดง ห้า 2023

รีวิวอย่างละเอียด รีวิวไวน์แดงสัญชาติไทยรสชาดดีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างไปดูกันเลยคับผม#ไวน์ #ไวน์แดง ห้า 2023

T&T Plug Channel

รีวิวอย่างละเอียด #รววไวนแดงสญชาตไทยรสชาดดมประโยชนตอรางกายอยางไรบางไปดกนเลยคบผมไวน #ไวนแดง

รีวิวไวน์แดงสัญชาติไทยรสชาดดีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างไปดูกันเลยคับผม#ไวน์ #ไวน์แดง – 2023

13 thoughts on “รีวิวอย่างละเอียด รีวิวไวน์แดงสัญชาติไทยรสชาดดีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างไปดูกันเลยคับผม#ไวน์ #ไวน์แดง ห้า 2023”

  1. อยากกินไวน์หวานๆเคยลองฝรั่งเอามาให้กินหวานมากแต่ก็เมามากเช่นกันยังไงช่วยแนะนำหน่อยแอดเอาตัวที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปอะครับเน้นหวาน

    Reply
  2. หาซื้อได้ที่ไหนบ้างค่ะ อยากเปลี่ยนจากเหล้าเป็นไวน์บ้างจะได้ไม่หนักเกิน..เพราะดื่มแทบจะทุวันเลยค่ะ

    Reply
  3. รสชาติดีกว่าไวน์ ขวดล่ะ 3-5 ร้อย บางยี่ห้ออีกครับ ราคาจับต้องได้เพราะของคนไทย มันก็เทียบกับไวน์ 3-5 ร้อยจากนอกที่นำเข้าล่ะครับ กินแล้วรสชาติใช้ได้

    Reply

Leave a Comment