รีวิวอย่างละเอียด เงิบแป๊ป😂ไอติมบ้านใครเป็นแบบนี้บ้าง⁉️ #แม่ตา #พี่แชมป์ #ลูกกะตา #แม่ลูก #สนุก #คลายเครียด#ขำ#ฮา#พีค ห้า 2023

รีวิวอย่างละเอียด เงิบแป๊ป😂ไอติมบ้านใครเป็นแบบนี้บ้าง⁉️ #แม่ตา #พี่แชมป์ #ลูกกะตา #แม่ลูก #สนุก #คลายเครียด#ขำ#ฮา#พีค ห้า 2023
รีวิวอย่างละเอียด #เงบแปปไอตมบานใครเปนแบบนบาง #แมตา #พแชมป #ลกกะตา #แมลก #สนก #คลายเครยดขำฮาพค

เงิบแป๊ป😂ไอติมบ้านใครเป็นแบบนี้บ้าง⁉️ #แม่ตา #พี่แชมป์ #ลูกกะตา #แม่ลูก #สนุก #คลายเครียด#ขำ#ฮา#พีค – 2023

รีวิวอย่างละเอียด เงิบแป๊ป😂ไอติมบ้านใครเป็นแบบนี้บ้าง⁉️ #แม่ตา #พี่แชมป์ #ลูกกะตา #แม่ลูก #สนุก #คลายเครียด#ขำ#ฮา#พีค ห้า 2023

41 thoughts on “รีวิวอย่างละเอียด เงิบแป๊ป😂ไอติมบ้านใครเป็นแบบนี้บ้าง⁉️ #แม่ตา #พี่แชมป์ #ลูกกะตา #แม่ลูก #สนุก #คลายเครียด#ขำ#ฮา#พีค ห้า 2023”

 1. มันเป็นทุกบ้านแหละพอแม่แอบกินไอติมของเราแล้วแม่จะหลอกเราแล้วแม่ก็จะเอาไปใส่ของสด

  Reply
 2. อี้ควาย🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬อี้ควาย🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

  Reply
 3. บ้านผมเป็นประจำเลยตอนนั้นผมเห็นกล่องไอติม 3 กล่องแล้วเปิดกล่องที่ 1 เนื้อหมูกล่องที่ 2 กุ้งกล่องที่ 3 กั้งแล้วแม่แกแอบกินอุตส่าห์ซื้อมา 4 กล่องเลย

  Reply
 4. พี่แชมป์ได้สองกล่องเปิดมาเป็นกุ้งแม่ตาได้กล่องเดียวแต่เป็นไอติมะแชมป์ได้กุ้งไม่ต้องเสียใจหลอกเอาไปย่างเลยค่ะพี่แชมป์

  Reply

Leave a Comment